نام
*
 
نام خانوادگی
*
 
شماره همراه
*
 
شماره ثابت
*
 
ایمیل
*
 
توضیحات
 
 
شرایط و ضوابط را پذیرفته ام.  

نماینده گرامی، خوش آمدید

 

اعطای نمایندگی به کافی نت ها، مراکز خدمات دانشجویی، کتابفروشی ها و سایر مراکز فرهنگی و همچنین دانشجویان و جامعه دانشگاهی...

*امکان استفاده از تخفیفات متنوع همکاری

*پرداخت دو مرحله ای هزینه ها 

*دفتر کار مجازی

*امکان مدیریت حجم بالای سفارش های رسیده