نام
*
 
نام خانوادگی
*
 
شماره همراه
*
 
ایمیل
*
 
زبان های ترجمه
*
 
زمینه های ترجمه
*
 توضیحات
فایل (نمونه ترجمه، رزومه و سایر مدارک مرتبط)
شرایط و ضوابط را پذیرفته ام.  

مترجم گرامی، خوش آمدید


 از اینکه تصمیم گرفته اید رابطه همکاری خود را با " آکادمی علمی الف " آغاز کنید به شما تبریک می گوییم...

* دفتر کار مجازی با امکان مدیریت سفارش ها

* ارتقاء سطح از طریق آموزش و ویرایش ترجمه ها توسط آکادمی

* دورکاری و بدون نیاز به مراجعه حضوری

* پرداخت به موقع